Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek parc.č. 3239/19 a část (80 m2) pozemku parc.č. 3239/20 v k.ú. Vítkov. Na pozemcích se nachází vyústění zatrubnění místního vodního toku Čermná, které není v majetku státního podniku Lesy ČR.
Požadovaná cena
65219
Platnost do
2018-10-27
Telefon
956951238
E-mail
michal.tosenovsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Tošenovský
Útvar
951
Katastrální území
Vítkov, Vítkov, okres Opava