Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy - SŽDC,s.o.
Popis
Jedná se o p.č. 1342/11 a p.č. 1155/41 v kú Pastuchovice. Obch případ S9232/16
Požadovaná cena
143000
Telefon
972235728
E-mail
sekyrkova@szdc.cz
Osoba
Sekyrková
Útvar
O31
Katastrální území
Pastuchovice, Pastuchovice, okres Plzeň-sever