Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
pozemek p.č. 1256/6 trvalý travní porost o výměře 741 m2 v k.ú. Chvalšiny
Požadovaná cena
207480
Platnost do
2018-10-25
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Chvalšiny, Chvalšiny, okres Český Krumlov