Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemek p.č. 1254 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 638 m2 v k.ú. Chvalšiny
Požadovaná cena
178640
Platnost do
2018-10-25
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Chvalšiny, Chvalšiny, okres Český Krumlov