Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
část pozemku p. č. 1551, druh pozemku vodní plocha, o výměře 725 m2, oddělená na základě GP (hradí přebýrající)
Požadovaná cena
25000
Platnost do
2018-10-31
Telefon
956953243
E-mail
alice.sucha@lesycr.cz
Osoba
Ing. Alice Suchá
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe Hradec Králové
Katastrální území
Klucké Chvalovice, Zbýšov, okres Kutná Hora