Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
část pozemku p. č. 1374, druh pozemku vodní plocha, o výměře cca 110 m2, oddělená na základě GP (zadává a hradí nabyvatel)
Požadovaná cena
3940
Telefon
956953243
E-mail
alice.sucha@lesycr.cz
Osoba
Ing. Alice Suchá
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe Hradec Králové
Katastrální území
Klucké Chvalovice, Zbýšov, okres Kutná Hora