Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
pozemek p. č. 1786 s druhem pozemku vodní plocha o výměře 37 m2
Požadovaná cena
7770
Platnost do
2018-10-31
Telefon
956953243
E-mail
alice.sucha@lesycr.cz
Osoba
Ing. Suchá
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe Hradec Králové
Katastrální území
Loužnice, Loužnice, okres Jablonec nad Nisou