Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek p. č. 1251/5 v k.ú. Ejpovice o výměře 475 m2, vodní plocha. Tento pozemek bude oddělen z původního pozemku p. č. 1251 dle GP č. 810-264/2018.
Požadovaná cena
380000
Platnost do
2018-10-24
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Štěpánka Vokáčová
Útvar
Závod Berounka
Katastrální území
Ejpovice, Ejpovice, okres Rokycany