Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1999/17 Prodej pozemku p.č. 1440/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 k.ú. Travná u Javorníka
Požadovaná cena
6000
Platnost do
2018-11-01
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Travná u Javorníka, Javorník, okres Jeseník