Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 5619/2 o výměře 41 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p./č. e., garáž, obec Kladno, k. ú. Kladno, na LV č. 13538, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
300000
Platnost do
2018-10-22
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kladno, Kladno, okres Kladno