Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 129 o výměře 462 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 26, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. st. 214 o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p./č. ev., jiná stavba, obec a k. ú. Vyklantice, na LV č. 240, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1350000
Platnost do
2018-10-22
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vyklantice, Vyklantice, okres Pelhřimov