Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 118/1 o výměře 392 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 7, stavba občanského vybavení, obec a k. ú. Stříbrná, na LV č. 158, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
450000
Platnost do
2018-10-22
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Stříbrná, Stříbrná, okres Sokolov