Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 17/1 o výměře 374 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 138, stavba občanského vybavení, k. ú. a obec Choltice, na LV č. 814, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1570000
Platnost do
2018-10-22
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Choltice, Choltice, okres Pardubice