Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 1752 o výměře 956 m2, ostatní plocha, obec a k. ú. Mladá Boleslav, na LV č. 3993, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. Jedná se o parkoviště. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4800000
Platnost do
2018-10-22
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav