Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o prodej pozemku parc. č. 2690/7 v k.ú. Žirovnice o výměře 265 m2 (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), který tvoří koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10252431, ČHP 1-07-03-022). Součástí pozemku je část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1973 o délce 82 m, nezapisovaná do katastru nemovitostí, která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002504 a názvem „2 (J) Žirovnice I, II". Pozemek parc. č. 2690/7 v k.ú. Žirovnice a část stavby vodního díla v délce 82 m budou dotčeny rekonstrukcí vodní nádrže se zemní hrází a s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
35640
Platnost do
2018-10-22
Telefon
387683182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Žirovnice, Žirovnice, okres Pelhřimov