Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1973, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002673 a názvem „06 (K1,O3) Zahrádky I – silnice Zahrádky – Panské Dubenky“, o délce 220 m, upravující koryto drobného vodního toku, pravobřežního přítoku Hamerského potoka od Machova kopce (IDVT 10273396, ČHP 1-07-03-034), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 2115 v k.ú. Zahrádky. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
49040
Platnost do
2018-10-22
Telefon
387683182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
Závod Horní Vltava
Katastrální území
Zahrádky, Zahrádky, okres Jindřichův Hradec