Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00003483, v délce cca 70,7 m, která je umístěná v korytě DVT IDTV 10245511, na pozemku parc. č. 610/8, k.ú. Zachotín
Požadovaná cena
25400
Platnost do
2018-10-20
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie KLimszová
Katastrální území
Zachotín, Zachotín, okres Pelhřimov