Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. 4902/6 ostatní plocha o výměře 17 m2 a část pozemku p.č. 4902/5 ostatní plocha nově označena dle GP jako p.č. 4902/7 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Mosty u Jablunkova ( funkční součást s majetkem FO - přístup)
Požadovaná cena
5700
Platnost do
2018-10-19
Telefon
724523493
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ F-M
Katastrální území
Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek