Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Úprava vodního toku Vrchlice IDVT 10100165 - koryto toku a bermy v úseku 5,018 km - 5,438 km na pozemkových parcelách č. 4523/13, č. 4523/30 a č. 4523/34 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v obci a katastrálním území Kutná Hora
Požadovaná cena
2178920
Platnost do
2018-10-17
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Kutná Hora, Kutná Hora, okres Kutná Hora