Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemky p.č. 1812/1 o výměře 2355 m2, zahrada, p.č. 1812/2 o výměře 22 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č. 1813 o výměře 480 m2, ostat. plocha, zeleň, p.č. 1817 o výměře 1145 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č. 2771 o výměře 347 m2, zast. plocha a nádvoří, p.č. 2772 o výměře 70 m2, ostat. plocha, ostat. komunikace, p.č. 2773 o výměře 1204 m2, ostat. plocha, ostat. komunikace; RD č.p. 466 (součástí pozemku p.č. 1817), budova bez čp/če, jiná stavba (součástí pozemku p.č. 1812/2) a budova bez čp/če, jiná stavba (součástí pozemku p.č. 2771)
Požadovaná cena
3000000
Telefon
956 916 308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Troubky nad Bečvou, Troubky, okres Přerov