Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná dse o prodej pozemků p. č. p. č. 1583 v k. ú. Zavidov, o výměře 1778 m2 – druh pozemku plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené včetně 278 m stavby VD s názvem „Hostokryj. - Petrovicky 33238/85“ ( dále VD), • pozemku p. č. 1588 v k. ú. Zavidov, o výměře 372 m2 – druh pozemku plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravenévčetně 55 Vd a části VD v délce 241 na p.p.č. 1588 ve vlastnictví FO.
Požadovaná cena
65940
Platnost do
2018-10-17
Telefon
774968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Štěpánka Vokáčová
Útvar
Závod Berounka PS 1
Katastrální území
Zavidov, Zavidov, okres Rakovník