Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Předmetem je prodej pozemků v k.ú. Zavidov p.č. 1577 - výměta 906 m2, vodní plocha, součástí je stavba VD Hostokryje-Petrovicky 33238/85 (dále VD)v délce 131 m, p.č. 1580 - výměra 921 m2, vodní plocha, součástí je i 155 VD. Dále jen části VD 64 m na pozemku jiného vlastníka p.č.1576 a 25 m VD na pozemku jiného vlastníka p.č. 1579, vše v k.ú. Zavidov.
Požadovaná cena
56180
Platnost do
2018-10-17
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Štěpánka Vokáčová
Útvar
Závod Berounka
Katastrální území
Zavidov, Zavidov, okres Rakovník