Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
• Jedná se o pozemky: p. č. 234/55 v k. ú. Petrovice u Rakovníka, o výměře 1876 m2 – druh pozemku plocha, způsob využití koryto vodního toku umělé a p. č. 1575 v k. ú. Zavidov, o výměře 341 m2 – druh pozemku plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Součástí pozemku p. č. 234/55 je i část stavby VD úpravy toku názvem „Hostokryj. - Petrovicky 33238/85“( dále stavba VD), součástí pozemku p. č. 1575 je i část stavby VD v délce 53 m.
Požadovaná cena
59170
Platnost do
2018-10-17
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Štěpánka Vokáčová
Útvar
Závod Berounka
Katastrální území
Petrovice u Rakovníka, Petrovice, okres Rakovník
Katastrální území
Zavidov, Zavidov, okres Rakovník