Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek p. č. 29/4 v k.ú. Pláně na Šumavě, druh pozemku ostatní plocha, silnice - výměra 335 m2. Stavba silnice byla zkolaudována 1.7.2016 Rozhodnutím č.j. MeDO-41278/2016-Ze. Silnice je ve vlastnictví Plzeňského kraje, hospodaření s tímto majetkem kraje má Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.
Požadovaná cena
16750
Platnost do
2018-10-17
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Štěpánka Vokáčová
Útvar
Závod Berounka - PS 1
Katastrální území
Pláně na Šumavě, Všeruby, okres Domažlice