Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek parc.č. 2730/145 ostatní plocha o výměře 318 m2 v k.ú. Mosty u Jablunkova (dotčen stavbou ve vlastnictví Obce Mosty u Jablunkova - objekt související se zásobováním pitnou vodou obce)
Požadovaná cena
53100
Platnost do
2018-11-17
Telefon
724523493
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek
Katastrální území
Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek