Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o nově vznikající pozemek parc. č. 1506/148 v k.ú. Černá v Pošumaví, vodní plocha o výměře 18ha 1220m2, která je v současné době pokrytá lesním porostem s lesy zvláštního určení. Pozemek se nachází v přírodní rezervaci "Rašeliniště Borková".
Požadovaná cena
2650160
Platnost do
2018-10-17
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Bc. Hana Švejkarová
Útvar
ZHV, PS 1
Katastrální území
Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov