Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky p. č. 1732/5, 1732/7, 1732/14 o výměře 173 m2, oddělený z pozemku p. č. 1732/9 GP č. 644-40/2018. Na pozemcích se nachází stavby ve vlastnictví jiné osoby.
Požadovaná cena
235488
Platnost do
2018-10-12
Telefon
571 425 240
E-mail
gajdos@pmo.cz
Osoba
Mgr. Radek Gajdoš
Útvar
Povodí Moravy, s.p.
Katastrální území
Pouzdřany, Pouzdřany, okres Břeclav