Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 115/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 278 m2 oddělený geometrickým plánem z pozemku p.č. 115 druhem pozemku ostatní plocha v k.ú. Hora Svatého Šebestiána
Požadovaná cena
36140
Platnost do
2018-10-12
Telefon
956233109
E-mail
karolina.krausova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Karolina Krausová
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Hora Svatého Šebestiána, Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov