Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky p. č. 438/5 o výměře 1771 m2, p. č. 438/10 o výměře 88 m2 a p. č. 438/11 o výměře 1334 m2, vše vodní plocha, včetně stavby podélné úpravy vodního toku, která se nachází na předmětných pozemcích.
Požadovaná cena
159000
Platnost do
2018-10-07
Telefon
956952208
E-mail
radka.janickova@lesycr.cz
Osoba
Janíčková
Útvar
ST - OP Dyje
Katastrální území
Sedlec u Náměště nad Oslavou, Sedlec, okres Třebíč