Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO ČR
Popis
Prodej pozemků p.č. 744 ostatní plocha 1822 m2 a p.č. 1302/2 ost. plocha 15068 m2 v k.ú. Mydlovary u Dívčic v sousedství odkaliště I, v pásmu hygienické ochrany odkaliště.
Požadovaná cena
173400
Platnost do
2018-10-06
Telefon
318 644 132
E-mail
klierova@diamo.cz
Osoba
Ing. Klierová
Útvar
o. z. SUL
Katastrální území
Mydlovary u Dívčic, Mydlovary, okres České Budějovice