Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S957/18 - prodej pozemku p.č.12723/7, nově vzniklého dle geometrického plánu č.2142-237/2017 z p.č.12723/1. Jedná se o pozemek bývalého koryta vodního toku, který přiléhá k rekreačnímu objektu.
Požadovaná cena
18720
Platnost do
2018-10-06
Telefon
956 957 219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - Oblast povodí Moravy
Katastrální území
Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov, okres Vsetín