Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S325/18 - prodej pozemku p.č. 3495/13 v k.ú. Nedašov. Jedná se o pozemek bývalého kryta náhonu. V současné době je pozemek ve funkčním celku s pozemkem, na kterém se nachází stavba rodinného domu.
Požadovaná cena
8550
Platnost do
2018-10-06
Telefon
956 957 219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - Oblast pododí Moravy
Katastrální území
Nedašov, Nedašov, okres Zlín