Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemků st. KN 153/1 o výměře 73 m a pozemku st. KN 153/2 o výměře 6 m2. Na uvedených pozemcích se nachází stavba bažantnice.
Požadovaná cena
31000
Platnost do
2018-10-06
Telefon
956 199 106
E-mail
miloslav.jacka@seznam.cz
Osoba
Ing. Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí, okres Písek