Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 352 o výměře 203 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 184, stavba občanského vybavení, obec Ostrov, k. ú. Ostrov u Lanškrouna, na LV č. 261, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1250000
Platnost do
2018-10-06
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Ostrov u Lanškrouna, Ostrov, okres Ústí nad Orlicí