Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 57/32 o výměře 706 m2, ostatní plocha, jiná plocha, obec Brno, k. ú. Štýřice, na LV č. 1032, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4165910
Platnost do
2018-10-06
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Štýřice, Brno, okres Brno-město