Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 17/5 o výměře 64 m2, ostatní plocha, obec a k. ú. Velká Jesenice, na LV č. 113, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
3020
Platnost do
2018-10-06
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Velká Jesenice, Velká Jesenice, okres Náchod