Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej nově oddělených pouzemků p. č. 586/17, 586/18 a 586/19 v k. ú. Jelení u Holčovic dle geometrického plánu č. 105-01293/2018. Na nově oddělených pozemcích p.č. 586/17 a 586/19 se nachází vodní tok Kobylí potok a pozemek p. č. 586/18 se nachází vedle vodního toku Kobylí potok.
Požadovaná cena
12490
Platnost do
2018-10-06
Telefon
956 951 234
E-mail
barbora.nemcanska@lesycr.cz
Osoba
Barbora Němčanská
Útvar
Správa toků - oblast povodí Odry
Katastrální území
Jelení u Holčovic, Holčovice, okres Bruntál