Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
pozemek p. p. č. 1839, trvalý travní porost o výměře 53 m2
Požadovaná cena
3500
Platnost do
2018-10-05
Telefon
724523082
E-mail
ondrej.tyl@lesycr.cz
Osoba
Ing. Ondřej Týl
Útvar
Lesy ČR, s.p.
Katastrální území
Jesenný, Jesenný, okres Semily