Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 136/1 o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 25, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 1478/9 o výměře 22 m2, ostatní plocha – zeleň, obec a k. ú. Třebelovice, na LV č. 22, Katastrální úřad pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
542490
Platnost do
2018-10-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Třebelovice, Třebelovice, okres Třebíč