Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Budova č. p. 66 umístěná na st. p. č. 30/1 o výměře 640 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, to vše na LV č. 13 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov, Katastrální území Pyšely. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4900000
Platnost do
2018-10-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Pyšely, Pyšely, okres Benešov