Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 102 o výměře 376 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 96, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 63/2 o výměře 147 m2, ostatní plocha - zeleň, obec a k. ú. Plaveč, na LV č. 164, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1031490
Platnost do
2018-10-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Plaveč, Plaveč, okres Znojmo