Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 118 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 25, stavba občanské vybavenosti, k. ú. a obec Kučerov, na LV č. 295, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1847590
Platnost do
2018-10-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kučerov, Kučerov, okres Vyškov