Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 368/1 o výměře 373 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 183, objekt občanské vybavenosti, pozemek p. č. 386/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če – garáž, pozemek p. č. 368/3 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če - garáž, pozemek p. č. 368/4 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če – garáž. Obec Dubí, k. ú. Dubí - Pozorka, na LV č. 344, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
3203990
Platnost do
2018-10-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Dubí-Pozorka, Dubí, okres Teplice