Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 417/1 o výměře 223 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 27, stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 417/2 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če, jiná stavba, obec a k. ú. Černá Voda, na LV č. 244, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
800000
Platnost do
2018-10-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Černá Voda, Černá Voda, okres Jeseník