Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 933 o výměře 352 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 252, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 934/1 o výměře 105 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k. ú. Petrov nad Desnou, na LV č. 344, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1500000
Platnost do
2018-10-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Petrov nad Desnou, Petrov nad Desnou, okres Šumperk