Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o spoluvlastnický podíl 3/34 k pozemkům parc. č. 1411/1, 1611/10 v k.ú. Rabí, orná půda o výměře 1.220 m2 a 498 m2.
Požadovaná cena
330
Platnost do
2018-10-04
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Bc. Hana Švejkarová
Útvar
Závod Horní Vltava, PS1
Katastrální území
Rabí, Rabí, okres Klatovy