Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 1207 o výměře 65 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, Předmětná nemovitá věc je zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 873, pro katastrální území Záboří u Dvora Králové a obec Vítězná.
Požadovaná cena
4995
Platnost do
2018-10-03
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Záboří u Dvora Králové, Vítězná, okres Trutnov