Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 3906 o výměře 1 986 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, Předmětná nemovitá věc je zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 923, pro katastrální území a obec Rudník. část pozemku oddělené dle GP č. 1216-16/2014, označené jako p.č. 3906/2 o výměře 415 m2
Požadovaná cena
66000
Platnost do
2018-10-02
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Rudník, Rudník, okres Trutnov