Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1843/4 o výměře 101 m2 v katastrálním území Olešná u Radnic, oddělený geometrickým plánem č. 230-117/2018 z dosavadního pozemku parc. č. 1843, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití pozemku: koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Na pozemku se nachází stavba vodního díla „Suchý poldr vč. úprav propustku PR1, PR2, PR4 a otevřeného příkopu P2“, a to opevnění vyústění výpustného objektu kamenným záhozem.
Požadovaná cena
2800
Platnost do
2018-10-03
Telefon
+420 956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky
Katastrální území
Olešná u Radnic, Němčovice, okres Rokycany