Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 242/9 o výměře 448 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, • pozemek parc. č. st. 103 o výměře 36 m2, s druhem pozemku zastavěná plocha, Předmětné nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na LV č. 30, pro katastrální území Chlístov u Hořiček a obec Hořičky.
Požadovaná cena
72000
Platnost do
2018-10-02
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Chlístov u Hořiček, Hořičky, okres Náchod